Clinical Consulting współpracuje z CRSN.

Mamy nadzieje, że nasza współpraca pomoże w rozwoju opieki zdrowotnej

w naszym kraju.

Wersja językowa

Polska Sieć Ośrodków Badań Klinicznych (CRSN) jest siecią współpracujących ze sobą placówek medycznych. Specjalizujemy się w koordynowaniu badań klinicznych na poziomie ośrodków. Oferujemy wygodne rozwiązania, dzięki którym ujednolicone i uproszczone podejście do zarządzania badaniami klinicznymi jest bardziej efektywne:

 • Przyspieszona identyfikacja, kwalifikacja ośrodków  i proces rozpoczęcie badania

 • Pojedyncza umowa lub skrócony proces negocjacji umów z poszczególnymi ośrodkami
  proces scentralizowany, mniej czasochłonny

 • Jednolity budżet

 • Jeden punkt kontaktu, jedna grupa operacyjna

 • Ujednolicone SOP’y i szkolenia
  umożliwia to przejrzystość postepowania oraz wysoką jakość zbieranych danych

 

Członkowie CRSN są doświadczonymi i wysoko wykwalifikowanymi Badaczami. Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w badaniach klinicznych prowadzonych w fazie I - IV. Nawiązujemy współpracę ze sponsorami i koncentrujemy się na szybkim, efektywnym działaniu  i dotrzymywaniu terminów oraz na zachowaniu wysokiej jakości w prowadzeniu badań klinicznych leków jak i wyrobów medycznych, zarówno u dorosłych pacjentów, jak i dzieci.

 

CRSN zapewnia kompleksowe rozwiązanie od początku do końca procesu, zapewniając identyfikację i kwalifikacje  potencjalnych ośrodków, usługi administracyjne, takie jak projektowanie budżetu i kontraktów, oraz spójną strategię rejestracji przez naszych członków. Wszyscy nasi badacze uczestniczyli w szkoleniach ICH-GCP.

 

Jakość i wydajność - to, co nas interesuje:

 • Członkowie CRSN są przyjmowani do sieci poprzez rygorystyczny proces kwalifikacyjny

 • Standardy GCP i certyfikowane szkolenia

 • Wyposażenie ośrodków

 • Wysoki poziom rekrutacji pacjentów i ich utrzymanie w trakcie badania

 • Wysoka jakość zbieranych danych

 • Terminowe ukończenie badania

 • Wsparcie i  motywacja ośrodków – instrukcje, szkolenia, podnoszenie jakości -

 • Scentralizowany budżet oraz ujednolicony proces negocjacji umów pozwoli na oszczędność czasu i kosztów

 • Sprawna komunikacja w obrębie sieci

 • Krótki czas wprowadzanych zmian i nowych instrukcji w życie

 • Wysoka jakość prowadzenia dokumentacji źródłowej

 • Stały nadzór nad jakością i wydajnością w prowadzonych projektach badawczych parametrów jakościowych i wydajnościowych

 

 

Współpraca oraz jednolitość w działaniach są podstawowymi wartościami CRSN i wierzymy w rozwój silnego partnerstwa z naszymi klientami oraz usługodawcami.