Sponsors & CROs

 

Staramy się maksymalnie skrócić czas potrzebny do przeprowadzenia badania klinicznego oraz wprowadzenia wysokiej jakości leków i urządzeń na rynek.

 

Upraszając proces rekrutacji i oceny ośrodków dajemy Sponsorom i firmom CRO wysokiej jakości dane które pozwolą wybrać właściwy ośrodek/ośrodki.

 

Sieć składa się z członkowskich ośrodków badawczych:

 • Zlokalizowanych w Polsce

 • Ośrodków Badań fazy I, II, III i IV

 • Wykonujących badania szpitalne i ambulatoryjne

 • Każdy ośrodek jest niezależną własnością i działa autonomicznie

 • Wszystkie podlegają pod Urząd Rejestracji Leków i Wyrobów Medycznych oraz tę samą, wyznaczoną Komisję Bioetyczną, co gwarantuje szybki czas realizacji submisji

 

Dzięki ujednoliceniu procedur i wsparciu operacyjnym wszystkich ośrodków CRSN:

 • Gwarantuje wysoki poziom rekrutacji

 • Wspiera retencję pacjentów

 • Zapewnia ukończenie badania

 • Zapewnia wiarygodność danych

 • Motywacje ośrodki  do terminowego transferu danych do systemu eCRF i  sprawnej odpowiedzi na zapytania (query)

  

Sponsorzy i firmy CRO osiągają maksimum efektywności i oszczędności dzięki:

 • Wstępnej kwalifikacji ośrodków indywidualnie dla każdego badania, opartej na wcześniejszych wynikach ośrodków w podobnych projektach badawczych

 • Dobraniu ośrodków wg możliwości rekrutacyjnych odpowiednio do wymagań badania klinicznego oraz kryteriów włączenia/wyłączenia

 • Dostępowi do różnych populacji pacjentów

 • Zcentralizowaniu budżetu, negocjacji umów i administracji

 • Szybkiemu czasowi dostosowania się do panujących regulacji prawnych

 • Zwiększonej produktywności i jakości pracy członków sieci poprzez wewnętrzne sieciowe procesy dzielenia się  najlepszymi praktykami Dobrej Praktyki Klinicznej w rekrutacji czy retencji pacjentów

 

Ośrodki są rozlokowane w sposób strategiczny w celu osiągnięcia potencjalnie maksymalnej rekrutacji oraz aby zminimalizować czas i koszty podróży, które ponosi Sponsor lub CRO.

 

Obszary terapeutyczne:

 • Choroby zakaźne (Szczepionki)

 • Choroby układu hormonalnego, odżywiania i metabolizmu

 • Centralny Układ Nerwowy

 • Choroby układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego

 • Choroby układu oddechowego

 • Choroby układu trawiennego

 • Choroby układu moczowo-płciowego (kobiet i mężczyzn)

 • Choroby skóry, tkanki podskórnej

 • Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

 • Neonatologia

 • Zdrowi pacjenci

Wersja językowa