Usługi

 

  • Ocena ośrodków

Przeprowadzamy szybką analizę możliwości ośrodków badawczych, oceniając prawdopodobieństwo przeprowadzenia projektu w danym obiekcie. Nasi koordynatorzy posiadający umiejętności w kwalifikowaniu ośrodków badawczych pod względem doświadczenia personelu, wyposażenia w sprzęt, asystują badaczom w wypełnianiu kwestionariusza kwalifikującego ośrodek do projektu. Kluczową informację na temat ilości potencjalnych pacjentów w badaniu uzyskujemy dzięki efektywnemu przeszukiwaniu medycznych baz danych należących do współpracujących z CRSN ośrodków. Nasza sieć oferuje również Informacje zwrotne odnośnie protokołu, a zwłaszcza informacje o największych wyzwaniach jakie badanie może napotkać oraz pomaga je przezwyciężyć.

 

  • Identyfikacja Ośrodka

CRSN szybko identyfikuje i wstępnie kwalifikuje odpowiednie ośrodki w zależności od specyficznych wymogów każdego protokołu. Posiadamy dokładne dane na temat ośrodków badawczych wchodzących w skład naszej sieci. Dysponujemy danymi na temat doświadczenia poszczególnych badaczy oraz ich zespołów, dostępności poszczególnych populacji I możliwości rekrutacyjnych. Identyfikacja odpowiednich badaczy z naszej sieci trwa około 1 tygodnia lub krócej.

 

  • Negocjacja kontraktów i regulacje prawne

Współpraca z naszymi ośrodkami ujednolici oraz skróci proces zawierania umów ze Sponsorem badania. Nasz Dział Prawny zapewni zgodność z lokalnym prawem i dostosuje zapisy umów do oczekiwań Ośrodków i Sponsora.

 

  • Budżet badań

CRSN pomaga naszym klientom przeprowadzić szacunkową ocenę planowanego budżetu opartą na analizie procedur badania, potencjale ośrodków i projektowanej rekrutacji pacjentów. Informacje te mogą zostać przekazane naszym klientom w terminie 2 tygodni lub krócej.

 

  • Zapewnienie jakości

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość i zachować obowiązujące standardy. Każdy członek zespołu badawczego jest przeszkolony w zakresie Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), Standardowych Procedór Postępowania (SOPs) oraz aktualnie obowiązujących wymagań prawnych. W dążeniu do standaryzacji wszystkich procesów w naszych centrach, wprowadziliśmy Standardowe Procedury. Centra badawcze sieci są w stałej współpracy z naszymi koordynatorami.

 

  • Centrum Telefoniczne - Call Center

Rekrutacja pacjentów jest często największym wyzwaniem w badaniu klinicznym. Aby mu sprostać, CRSN oferuje Centrum wsparcia dla ośrodków w procesie rekrutacji zarówno pod względem jakościowym jak I ilościowym

Wersja językowa