Badacz w CRSN 

CRSN zapewnia badaczom możliwość korzystnego rozwoju ich ośrodka poprzez współdziałanie z innymi wysoko rozwiniętymi Ośrodkami Badań Klinicznych w Polsce oraz daje pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii.

Badacze w CRSN:

Wersja językowa

 • Zwiększony dostęp do badań klinicznych

 • Wszechstronniejsza opieka nad pacjentami

 • Dostęp do nowych terapii

 • Wsparcie w procesie przesiewowym i rekrutacyjnym

 • Dostęp do informacji i materiałów dotyczących najlepszych praktyk klinicznych

 • Treningi i rozwój

 • Negocjacje kontraktów i budżetu

 • Wsparcie administracyjne i operacyjne

 • Skrócenie czasu przeznaczonego na wybór i ocenę ośrodków

 • Kontakt ze Sponsorem oraz CRO

 • Zredukowanie “wzlotów i upadków” aktywności badania

 • Zapewnienie jakości oraz zarządzanie ryzykiem

 • Zredukowane koszty

Sieć CRSN zrzesza:

Doświadczonych i otwartych na nowe możliwości, godnych zaufania Badaczy różnych specjalności, których ośrodki dysponują dużą populacją pacjentów co gwarantuje wysoki poziom rekrutacji.

Członkowie sieci są zobowiązani do postępowania według Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP) oraz do dbałości o ciągłe doskonalenie.